Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Φωτογραφίες πελατών

 Άποψη του ποιμνίου του κ. Γρηγορίου στον Αμπελώνα Λάρισας
 Άποψη του αρμεκτηρίου του κ.Γρηγορίου στον Αμπελώνα Λάρισας
 Ποίμνιο φυλής Χίου στο Κόσμιο Κομοτηνής των κ.Παπαδημητρίου και Κιοσσέ
  Ποίμνιο φυλής Χίου στο Κόσμιο Κομοτηνής των κ.Παπαδημητρίου και Κιοσσέ κατά την παράθεση χονδροειδών τροφών στην ταινία τροφοδοσίας
  Ποίμνιο φυλής Χίου στο Κόσμιο Κομοτηνής των κ.Παπαδημητρίου και Κιοσσέ κατά την παράθεση χονδροειδών τροφών στην ταινία τροφοδοσίας

 Σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας στο αρμεκτήριο των κ. Παπαδημητρίου και Κιοσσέ στο Κόσμιο Κομοτηνής
 Άποψη απο το αρμεκτήριο ψηλής γραμμής των κ. Παπαδημητρίου και Κιοσσέ στο Κόσμιο Κομοτηνής

 Καλλιέργεια λόλιου, για παρασκευή ενσιρώματος, στην Κομοτηνή δίπλα στην κτηνοτροφική μονάδα του κ.Σταυρίδη
 Εξωτερική άποψη της κτηνοτροφικής μονάδας του κ.Σταυρίδη στην Κομοτηνή

 Εσωτερική άποψη της κτηνοτροφικής μονάδας του κ.Σταυρίδη στην Κομοτηνή
 Αμνάδες ή ζυγούρες του κ. Κοντογεωργού στην Πετρούσα Δράμας
 Αμνάδες ή ζυγούρες του κ. Κοντογεωργού στην Πετρούσα Δράμας
 Εξωτερική άποψη της κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Κοντογεωργού στην Πετρούσα Δράμας
 Εσωτερική άποψη της κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Κοντογεωργού στην Πετρούσα Δράμας
Άποψη του αρμεκτηρίου του κ.Κοντογεωργού στην Πετρούσα Δράμας
Το ποίμνιο του κ. Κοντογεωργού στη βοσκή
 Το ποίμνιο του κ. Παπαδόπουλου στη βοσκή στην Πετρούσα Δράμας
 Το ποίμνιο του κ. Παπαδόπουλου στη βοσκή στην Πετρούσα Δράμας

Αρνιά φυλής Χίου στον ιδιαίτερο χώρο παράθεσης μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών-creep feeding-στην μονάδα του κ.Παπαδόπουλου στην Πετρούσα Δράμας

 Αρνιά φυλής Χίου και μιγάδες Lacaune στον ιδιαίτερο χώρο παράθεσης μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών-creep feeding-στην μονάδα του κ.Παπαδόπουλου στην Πετρούσα Δράμας
 Αρνιά φυλής Χίου και μιγάδες Lacaune στον ιδιαίτερο χώρο παράθεσης μίγματος συμπυκνωμένων ζωοτροφών-creep feeding-στην μονάδα του κ.Παπαδόπουλου στην Πετρούσα Δράμας
 Αυτά τα δέματα χόρτου έχουν αγοραστεί απο τον κτηνοτρόφο για ''τριφύλλι''
  Αυτά τα δέματα χόρτου έχουν αγοραστεί απο τον κτηνοτρόφο για ''τριφύλλι''
 Έγκυες προβατίνες φυλής Lacaune στην μονάδα της κ. Στάικου στην Προσοτσάνη Δράμας
  Έγκυες προβατίνες φυλής Lacaune στην μονάδα της κ. Στάικου στην Προσοτσάνη Δράμας
  Έγκυες προβατίνες φυλής Lacaune και Awassi στην μονάδα της κ. Στάικου στην Προσοτσάνη Δράμας