Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Έγκυες προβατίνες

 Έγκυες προβατίνες φυλής Χίου από το ποίμνιο του κ. Μπενίσκου στο Νεοχώρι Ημαθίας
  Έγκυες προβατίνες φυλής Χίου από το ποίμνιο του κ. Μπενίσκου στο Νεοχώρι Ημαθίας
  Έγκυες προβατίνες φυλής Χίου από το ποίμνιο του κ. Μπενίσκου στο Νεοχώρι Ημαθίας
  Έγκυες προβατίνες φυλής Χίου από το ποίμνιο του κ. Μπενίσκου στο Νεοχώρι Ημαθίας
  Έγκυες προβατίνες φυλής Χίου από το ποίμνιο του κ. Μπενίσκου στο Νεοχώρι Ημαθίας
 Εσωτερική άποψη της κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Σουγιουλτζή στα Τρίκαλα Ημαθίας με διάδρομο στην μέση και εκατέρωθεν πρόβατα φυλής Lacaune σε κατάσταση εγκυμοσύνης
 Εσωτερική άποψη της κτηνοτροφικής μονάδας του κ. Σουγιουλτζή στα Τρίκαλα Ημαθίας με διάδρομο στην μέση και εκατέρωθεν πρόβατα φυλής Lacaune σε κατάσταση εγκυμοσύνης