Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Μέτρηση κετόνης-γλυκόζης στο αίμα έγκυων προβάτων


 Μέτρηση κετόνης στο αίμα έγκυας προβατίνας.Το επίπεδο κετόνης στο αίμα και ο συνδυασμός με το επίπεδο της γλυκόζης του αίματος,είναι δύο σημαντικοί δείκτες,ώστε να διαμορφώσουμε ανάλογα το σιτηρέσιο των έγκυων προβάτων και να προλάβουμε μια πολύ σοβαρή μεταβολική νόσο,την τοξαιμία εγκυμοσύνης ή νόσο των διδύμων (twin lamb disease)
Μέτρηση γλυκόζης στο αίμα έγκυας προβατίνας.Το επίπεδο κετόνης στο αίμα και ο συνδυασμός με το επίπεδο της γλυκόζης του αίματος,είναι δύο σημαντικοί δείκτες,ώστε να διαμορφώσουμε ανάλογα το σιτηρέσιο των έγκυων προβάτων και να προλάβουμε μια πολύ σοβαρή μεταβολική νόσο,την τοξαιμία εγκυμοσύνης ή νόσο των διδύμων (twin lamb disease)