Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Αγελάδες γαλατοπαραγωγής

                                 Αγελάδες γαλατοπαραγωγής
                                 Αγελάδα γαλατοπαραγωγής
                                 Αγελάδες γαλατοπαραγωγής
                                 Αγελάδες γαλατοπαραγωγής
                                 Αγελάδες γαλατοπαραγωγής
                                 Μοσχαράκια στα κελιά τους
                                 Μοσχαράκι στο κελί του
Ολικό σιτηρέσιο (TMR) σε μονάδα αγελάδων γαλατοπαραγωγής. Εκτός από τις θρεπτικές ουσίες που πρέπει να παρέχει το ολικό σιτηρέσιο στο ζώο, πρέπει να διαθέτει και την απαιτούμενη υφή ώστε να διεξάγονται ομαλά τα συμβιοτικά φαινόμενα , ο μηρυκασμός και η παραγωγή σιάλου!
Ολικό σιτηρέσιο (TMR) σε μονάδα αγελάδων γαλατοπαραγωγής. Εκτός από τις θρεπτικές ουσίες που πρέπει να παρέχει το ολικό σιτηρέσιο στο ζώο, πρέπει να διαθέτει και την απαιτούμενη υφή ώστε να διεξάγονται ομαλά τα συμβιοτικά φαινόμενα , ο μηρυκασμός και η παραγωγή σιάλου!