Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Αρχή το ήμισυ του παντός....

       Επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην επιλογή του γενετικού υλικού και φυσικά στην ορθολογική διατροφή των αναπτυσσόμενων ζώων.Για να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις πρέπει τα ζώα να διατρέφονται σωστά και πάντα με ισορροπημένα σιτηρέσια,έτσι ώστε να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή ανάπτυξή τους,χωρίς να παχύνουν.
 Αμνάδες ή ζυγούρια του κ. Κοντογεωργού στην Πετρούσα Δράμας
Αμνάδες ή ζυγούρια του κ.Ποκιάκη στην Ασβεστόπετρα Πτολεμαϊδας 
 Αμνάδες ή ζυγούρια του κ.Φλούδα στο Κάστρο Βοιωτίας
 Αμνάδες ή ζυγούρια του κ.Μελισσινά στο Ν.Σκοπό Σερρών
                               Αμνάδες ή ζυγούρια του κ.Μελισσινά στο Ν.Σκοπό Σερρών