Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Τοκετοί και αρνιά στην μονάδα του κ.Χατζηγεωργιάδη!

 Στα αρνιά, παράλληλα με τον θηλασμό. παρέχεται χονδροειδή ζωοτροφή για κατά βούληση λήψη!

 Σωστό μείγμα εθισμού για τα αρνιά,την περίοδο του θηλασμού, για κατά βούληση λήψη!

 Διαχωρισμός των αρνιών με βάση την ηλικία  

 Στεγνή στρωμνή κι ευρυχωρία 

 Καλή σκόνη γάλα και τήρηση των οδηγιών για καλά αποτελέσματα!

 Καλή ανάπτυξη μαστού

 Καλή ανάπτυξη μαστού

Καλή ανάπτυξη μαστού