Επικοινωνία

Γιάννης Γιαννόπουλος
Νικ.Πλαστήρα 97  Τ.Κ.59300
Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Τηλ.- Fax : 2333024228  κιν.:6973315408
e-mail : giannis.zootech@hotmail.com